TIDIGARE EVENEMANG


I VÅRA LOKALER


OM SCENEN


Under Ekarna arrangerar och bjuder in till scenkonst, konserter, seminarier och utställningar. Programutbudet uppstår i skärningspunkten mellan konst, vetenskap och livsåskådning. Ett centralt moment är offentliga samtal om vad som är viktigt i livet. 


Utvecklandet av en egen scen blir navet för publika evenemang som skapar förutsättningar att pröva idéer och uttryck. Den rumsliga atmosfären är avväpnande och fängslande. Scenens form och innehåll skapas utifrån ett brett och öppet kulturbegrepp. På samma gång görs det utifrån en småskalig princip. 


Aktuella samhällsfrågor och fenomen i det lokalregionala sammanhanget kommer också ges utrymme, likaså helt nya kulturella händelser. Evenemangen äger även rum utomhus i form av årtidsbaserade högtider, basarer, konserter och konstutställningar