/SAMVERKAN

Under Ekarna genomförs i bred samverkan med civilsamhälle, kulturliv, näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Etablerade samverkanskontakter finns med Linnéuniversitetet, Kulturskolan, Ringsbergskolan, Samstart, Det fria ordets hus, Regionteatern, Studiefrämjandet, Omställningsnätverket, Tankarnas trädgård, Möteslabbet, Mäster Trä och Svensk trädgård.


En prioriterad målsättning är att bidra till ett utökat samröre mellan kultur och näringsliv, samt mellan stad och land.


Fler samarbetspartners och sponsorer välkomnas.