Till säsongen 2022 planerar Hofs Lifs och Under Ekarna för ett alldeles speciellt odlingsprojekt: Experiment 2000 m². Idén är att förvandla en hårdgjord parkeringsyta i Växjö till experimentalfält och hållbar trädgårdsodling. 

 

Experimentet vill ge en konkret bild av vad hållbar produktion och konsumtion av bra mat egentligen innebär. 2000 kvadratmeter är ungefär så mycket åkermark vi alla har per år till vår matförsörjning. Målet är att producera all mat till en person under ett år på 2000 kvadratmeter – och att göra det hälsosamt, hållbart, gott och vackert. 


Experimentet kommer att ha fokus på tre saker: 1. Upplevelsen. 2. Mat och evenemang. 3. Utforskande, innovation och omställning.


Platsen för samarbetet är Ringsberg/Kristineberg. Detta är en grön oas mitt i Växjö. En plats som besöks av allt fler människor. Trädgård och odling löper som en grön tråd genom områdets kulturhistoria. Kristineberg/Ringsberg framstår som ett slags mänsklig möjlighetszon i Växjö. Det är en plats där det ska gå att få en föraning av det som är möjligt när människan använder sin kreativitet och kunskap för att förstå och respektera naturen. 


Vinterträdgård 2000 m2 - Interaktiv konstutställning

Under februari 2022 bjuder Hofs Lifs och Under Ekarna in till skapandet av

Vinterträdgård 2000 m2. Det är en interaktiv konstutställning tänkt som inspiration till en organisk platsutveckling. Se genomförandet här


Ladda ned vår broschyr