/TRÄDGÅRDEN

Betydelsen av trädgården kan inte överskattas. Den står för det platsspecifika och för det större sammanhanget. Bland odlingar, fruktträd, grönska och gångar arbetar Under Ekarna med trädgård och odling som praktik, projekt, rekreation, vila och möte. Detta för att skapa tid och rum för det växande - i planta och människa. 


I trädgården odlar vi blommor och grönsaker, som sedan används i våra ateljéer. Odlingen följer årstidsloppet naturliga rytm, precis som projektet.


Du är alltid välkommen att besöka vår trädgård och njuta av området.