MAT2022: post_pavement 

Lördag 10 september

Experiment 2000m2 

Hur smakar framtidens mat i hjärtat av en stad som Växjö?

Långbord och middag på en parkeringsplats, under hundraåriga ekar, i stadens gröna oas: Kristineberg och Ringsberg.


Experiment 2000m2 är ett initiativ som omvandlar en asfalterad parkeringsplats till en inspirerande trädgård och odlingsmark. Vad kan den här parkeringsplatsen komma att betyda, för människor i staden, om den inte huserade bilar? Ät en exklusiv konceptmiddag med kock och designer Una Hallgrímsdóttír. Maten kommer att återspegla det säsongen har att erbjuda och vad som är hållbart inom experimentets kreativa begränsningsar. All mat är vegansk och middagen innehåller flera serveringar. Kvällens fokus är framtid, samtid, ekologi och gemensamhetsskapande.


Kristineberg / Ringsberg - Hofs Lifs - Kungsgatan 31

Lördag 10 september, kl 17:30 - ca 20:00


Experiment 2000m2 bygger på forskning från Rosendals Trädgård & Skillebyholm. Den visar på att 2000m2 är den yta som varje enskild person har till förfogande för att tillgodose sin årsförbrukning av mat på ett hållbart sätt. Runtom i världen byggs konceptodlingar på 2000m2 för att testa vad som är möjligt att odla med dessa begränsningar och samtidigt ta hänsyn till klimat, energi, resurser och vad som förs åter till jorden. 


Una Hallgrímsdóttír (f. Reykjavik) är kock och designer baserad i Stockholm. Hennes arbete berör matlagning som designutövande, där hon utforskar mat och hur vi äter på ett lika kreativt som kritiskt sätt. Una har en examen från Linnéuniversitetet i Design+Change. Under sina studier i Växjö var hon medgrundare till projektet "The Feminist Farmers", en kollektivodling som utforskar motståndskraftiga och regenerativa lokala försörjningssystem. Hon har tidigare arbetat med flertalet konceptmiddagar, event och worskhops där hon skapar plats för samtal och utforskande i vad och hur vi äter.

EN

a long table dinner set in one of many idyllic landscapes in downtown Växjö, a parking lot lying under the oaks in the midst of downtown Växjö’s green oasis. ‘MAT: post_pavement’ is an invitation for the public to taste Experiment 2000m2, a proposal to break up the pavement and return the parking lot to its heritage as a garden. To celebrate the ten-year anniversary of its paving, Una Hallgrímsdóttir collaborates with Under Ekarna and design students from Linnaeus University to encourage community imagination and engagement with Växjö’s history, as well as its future ecological sustainability.


Experiment 2000m2 is based on research from the Swedish Agricultural University (SLU), which states that the amount of arable land available for each person’s food intake is approximately 2000m2 for one year. Around the world, 2000m2 farming experiments have popped up to test what is possible to grow within these constraints, considering the importance of climate, energy and resources upon what is produced and cycled back into the soil. What could this parking lot produce if it weren’t a holding place for cars? What does the future of food taste like in the heart of Växjö?


The courses throughout the dinner will reflect what is both seasonally available and sustainable within the creative constraints of 2000m2. 


The event is organized by Under Ekarna – Hofs Lifs, a culture house project in the north of downtown Växjö in collaboration with Una Hallgrímsdóttir.


Una Hallgrímsdóttir (b. Reykjavík) is a chef and designer based in Stockholm. Her work addresses cooking as design practice, exploring the area of food and eating with a creative and critical approach. Una holds a bachelor’s degree from Linnæus University’s Design+Change program. During her studies in Växjö, Sweden she co-founded The Feminist Farmers, a collective project exploring resilient and regenerative farming practices in the local food system. She has catered and held multiple conceptual eating events and workshops which create space for questioning and re-imagining unsustainable eating behaviours for the better.ANMÄLAN

ekarna@underekarna.com


350 kr/per person


Vänligen ange namn, antal personer och eventuella allergier. 


Sista anmälningsdag 6/9


SIGN UP

ekarna@underekarna.com


350 kr/per person


Please specify name and possible allergies.


Last sign-up date: 6th of september